Video VietCatholic phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Phần 2Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Linh mục Gioan TRẦN CÔNG NGHỊ, giám đốc VietCatholic News Network phỏng vấn Đức Cha Phaolô NGUYỄN THÁI HỢP về môi trường Formosa, Nhân Quyền, Luật Đất, Đức Giáo Hòang có thăm viếng Việt Nam 2018 hay không?

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes