BÀI GIẢNG MỪNG LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI - Lm: Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong. CSsR


BÀI GIẢNG MỪNG LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 
Lm: Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong. CSsR
Ngày 15.08.2017 

0 nhận xét :