Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng 15.08.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng 15.08.2017
1. Lời Hằng Sống 15.08.2017 PHÚC THẬT (AMEN TV)
2. Ngày 15.08 - Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời (AMEN TV)
3. Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-08-2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ (VIETCATHOLIC)
-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes