Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai, ngày 28.08.2017 

Phần 2: Phim Công Giáo: "Thánh Augustino"


========================

Phần 1:
1. Đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa nhật 27.08.2017
2. BÀI GIẢNG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ HÒA BÌNH ngày 28.08.2017 tại Giáo Xứ Thái Hà.
3. Ngày 28.08- kính thánh Augustino, tiến sĩ Hội Thánh
4. Lời Hằng Sống Thứ Hai 28.08.2017- ĐỪNG GIẢ HÌNH ! ĐỪNG MÙ QUÁNG !
5. Giáo Hội Năm Châu 28-08-2017- Chuyến thăm Nga của Đức Hồng Y Pietro Parolin

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes