Lời Hằng Sống Thứ Hai 21.08.2017: KHÔNG LÀM TÔI HAI CHỦLời Hằng Sống
Thứ Hai 21.08.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes