Lời Hằng Sống Thứ Năm 24.08.2017: THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒLời Hằng Sống
Thứ Năm 24.08.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

0 nhận xét :