Lời Hằng Sống Thứ Năm 24.08.2017: THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒLời Hằng Sống
Thứ Năm 24.08.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes