Lời Hằng Sống Thứ Tư 09.08.2017: TIN SAO ĐƯỢC VẬYLời Hằng Sống
Thứ Tư 09.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :