Lời Hằng Sống Thứ Tư 23.08.2017: THIÊN CHÚA KHÔNG ĐỐI XỬ BẤT CÔNGLời Hằng Sống
Thứ Tư 23.08.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes