Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 19 Năm A - Đừng SợSống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 19 Năm A - Đừng Sợ
Mát Thêu mt 14 22-33
Xin ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài
Lm. Phê-rô Trần Quang Đức
Bài Hát: Đừng Sợ
Tác Giả: Thế Thông
Trình Bày: Nhóm Lửa HồngHồng - Diệu Hiền, Khắc Dũng, Tuyết Mai, Thanh Sử

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes