Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Năm 24.08.2017Phần 2: DIỆU CẢM VỀ THÁNH LỄ - Bài 6 - Lm .Giuse Lê Quang Uy, DCCT.


======================================


Phần 1: Những câu chuyện Kinh Thánh
Tập 17 - Đất hứa
Tập 18 - Thành Jericho

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes