Truyền thông Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Tư, ngày 30.08.2017
Kênh truyền thông Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Tư, ngày 30.08.2017
1. Lời Hằng Sống Thứ Tư 30.08.2017- ĐỪNG GIAN ÁC ! ĐỪNG BẠO NGƯỢC !
2. Linh mục Việt Nam hôm nay
3. Giới thiệu nhà thờ Thánh Mộ tại Giêrusalem
4. Các Giám Mục VN lần đầu tiên viếng mộ Thánh Phêrô và Phaolô tại Vatican (Ad Limina 1990)

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes