Đêm Diễn Nguyện LẠY MẸ FATIMA tại Nhà Thờ St. Elizabeth.Đêm Diễn Nguyện LẠY MẸ FATIMA tại Nhà Thờ St. Elizabeth Thứ Bảy, 13 tháng 5 nhân ngày kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima.

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

0 nhận xét :