Giảng lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên A 8g 00_Mt 20 1-16 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 24/09/2017




“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” (Mt 20, 4)
Giảng lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên A 8g 00_Mt 20 1-16 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 24/09/2017 www.dcctvn.org

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes