Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Hai, ngày 04.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Hai, ngày 04.09.2017
1. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha ngày 03.09.2017
2. Sứ điệp Đức Thánh Cha ngày Tòa Thánh tại Expo 2017 ở Astana
3. Lời Hằng Sống Thứ Hai 04.09.2017- NGƯỜI SAI TÔI ĐI RAO GIẢNG CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ
4. Khi các Đức Giám Mục hát
5. Ơn gọi đặc biệt của Nữ tu Cristina- Quán quân The Voice Ý 2014
6. Phim ngắn: "Xưng tội"
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes