Lời Hằng Sống Thứ Ba 26.09.2017: LẮNG NGHE VÀ THI HÀNH LỜI CHÚALời Hằng Sống Thứ Ba 26.09.2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :