Lời Hằng Sống Thứ Bảy 09.09.2017: CON NGƯỜI LÀM CHỦ CẢ NGÀY SA BÁTLời Hằng Sống Thứ Bảy 09.09.2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản

0 nhận xét :