Ngữ pháp Thông dụng: Các nghĩa phổ biến của động từ Get (VOA)
Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Các bạn có biết là động từ “get” có hơn 50 cách dùng khác nhau không! Vì thời lượng chương trình có hạn, chúng ta không thể bàn về hết tất cả các nghĩa của động từ này nhưng nhất định là chúng ta sẽ phải nhắc tới những nghĩa phổ biến nhất của "get" các bạn nhé! Mời các bạn cùng VOA theo dõi video sau đây.
Một số nghĩa phổ biến nhất của “get” là nhận, đạt/có được, hay mua. Cách sử dụng là get + tân ngữ trực tiếp. Get + tân ngữ trực tiếp còn là một cấu trúc có nghĩa là mang hoặc đem tới cái gì. Cũng như cấu trúc get + tân ngữ gián tiếp + tân ngữ trực tiếp. Hãy nhớ là bạn thường dùng cấu trúc này khi thứ gì đó đang ở gần bạn. Ví dụ: “Could you get me my coat?”
Một nghĩa khác của từ get là trở thành, trở nên. Cách dùng là get + tính từ.
Nghĩa tiếp theo của từ get là đến nơi nào đó. Ở đây cấu trúc sẽ là get + trạng từ địa điểm hoặc get + to + địa điểm.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes