PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ giỗ 15 năm Bậc Đáng Kính Đức Hồng Y Nguyễn Văn ThuậnHoà niềm vui của Giáo hội Công Giáo Việt Nam về tin Đức Giáo Hoàng đã tuyên xưng Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lên Bậc Đáng Kính. , gia đình Hội Cựu Chủng Sinh Huế tại hải ngoại đã tổ chức Lễ Giỗ của Đức Cố Hồng Y tại Denver vào cuối tuần lễ vừa qua.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes