Thánh Ca và Đời Sống - Linh Mục Ân Đức - Kim ThuýThánh Ca và Đời Sống Linh Mục Ân Đức Kim Thuý Bài Nhạc: Dấu Ấn Tình Yêu Hoà Âm Phối Khí: Linh Mục Vũ Thái Hoà

0 nhận xét :