Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18.09.2017: Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, ngay cả khi họ xấu xaThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18.09.2017: Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, ngay cả khi họ xấu xa

0 nhận xét :