Truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Ba, ngày 05.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Ba, ngày 05.09.2017
1. Giáo Hội Năm Châu - Đức Thánh Cha sẽ thăm Miến Điện, Bangladesh vào tháng Mười Một (VIETCATHOLIC)
2. Tin Công giáo thế giới ngày (AMEN TV)
3. Lời Hằng Sống Thứ Ba 05.09.2017- TÔI BIẾT NGÀI LÀ AI RỒI (AMEN TV)
4. Hội luận Cà phê đá: "Trách nhiệm bảo vệ môi trường" (AMEN TV)

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes