Truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Tư, ngày 06.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Tư, ngày 06.09.2017
1. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM (AMEN TV)
2. Lời Hằng Sống Thứ Tư 06.09.2017- VÌ TA ĐÃ ĐƯỢC SAI ĐẾN (AMEN TV)
3. Phút suy tư: (TT DÒNG TÊN)
- Thư gửi Thầy giáo Giêsu trong năm học mới

- Cầu nguyện cho sinh viên
4. Phim ngắn: "NGÀY MỚI" (TT DÒNG TÊN)

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes