Đức Thánh Cha viếng thăm Nhà Thờ Chính Tòa dâng kính Mẹ Vô Nhiễm, Colombia 07.09.2017Đức Thánh Cha viếng thăm Nhà Thờ Chính Tòa dâng kính Mẹ Vô Nhiễm, Colombia 07.09.2017

0 nhận xét :