Kênh TiVi Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối Thứ Hai, ngày 02.10.2017Kênh TiVi Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối Thứ Hai, ngày 02.10.2017:
"VUI SỐNG TIN MỪNG" - Lm. Lê Quang Uy, CSsR
- "Phải tha thứ mấy lần?" (Mt 18,21)
- "Lớn lên trong tình yêu vợ chồng"
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

0 nhận xét :