Kênh truyền hình Công Giáo TV Sáng Thứ Ba, ngày 10.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo TV Sáng Thứ Ba, ngày 10.10.2017: 
1. Đức Thánh Cha giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 09.10.2017- "Người ngoại đạo tốt lành"
2. Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 09-10-2017 - Câu chuyện hai cha con và con lừa
3. THÁNH CA: "Khúc Cảm Tạ"
4. Lời Hằng Sống Thứ Ba 10.10.2017- LÀM CHỌN LỰA

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes