Kênh truyền hình Công Giáo TV Sáng Thứ Hai, ngày 09.10.2017

Kênh truyền hình Công Giáo TV Sáng Thứ Hai, ngày 09.10.2017: 
1. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 08.10.2017: "Thiên Chúa không báo thù nhưng xót thương"
2. Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của Đức tân GM Luy Nguyễn Anh Tuấn, TGP. Sài Gòn
3. Lời Hằng Sống Thứ Hai 09.10.2017- TRÊN ĐƯỜNG GIÊRICÔ
4. Thánh ca: "Cho Con Vững Tin"

5. Giáo Hội Năm Châu 09-10-2017: Diễn biến mới tại Miến Điện

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo  TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes