Lời Hằng Sống Thứ Năm 26.10.2017: NGỌN LỬA YÊU THƯƠNGLời Hằng Sống Thứ Năm 26.10.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :