Lời Hằng Sống Thứ Tư 25.10.2017: ĐƯỢC CHO NHIỀU SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU

Lời Hằng Sống Thứ Tư 25.10.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :