Thánh Lễ Cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê - Quý cha và cộng đoàn Giáo hạt Thành PhốThánh Lễ Cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê - Quý cha và cộng đoàn Giáo hạt Thành Phố

0 nhận xét :