Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima trưa 13.10.2017- tại Fatima Bình Triệu do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự





Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima trưa 13.10.2017- tại Fatima Bình Triệu do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes