Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima trưa 13.10.2017- tại Fatima Bình Triệu do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự

Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima trưa 13.10.2017- tại Fatima Bình Triệu do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự

0 nhận xét :