Đại hội Giới Trẻ Giáo hạt Tân Sơn Nhì 2017 - Chủ đề TINĐại hội Giới Trẻ Giáo hạt Tân Sơn Nhì 2017 với chủ đề " TIN " diễn ra tại Giáo xứ Gò Mây Tổng Giáo phận Sài Gòn ngày 18/11/2017.

0 nhận xét :