Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai, ngày 06.11.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai, ngày 06.11.2017:
1. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phancico ngày 05.11.2017
2. Giảng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên A – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 05-11-2017
3. Lời Hằng Sống Thứ Hai 06.11.2017: "HÃY CÓ LÒNG NHÂN HẬU NHƯ THIÊN CHÚA"
4. Giáo Hội Năm Châu 06-11-2017: Tòa Thánh và cuộc khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên
5. Tin Thời Sự Giáo Hội Và Thế Giới Hôm Nay, Thứ Hai 6-11-2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes