Lời Hằng Sống Thứ Sáu 03.11.2017: NƯỚC TRỜI CỦA GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNGLời Hằng Sống Thứ Sáu 03.11.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :