Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.11.2017: Liều thuốc để giải bệnh chống lại Thiên ChúaThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.11.2017: Liều thuốc để giải bệnh chống lại Thiên Chúa

0 nhận xét :