Tin Công giáo thế giới ngày 09.11.2017Tin Công giáo thế giới ngày 09.11.2017 - ĐTC: Cha rất buồn khi các con dùng điện thoại trong giờ Lễ - ĐTC Phanxicô và LHQ thúc giục việc bảo vệ môi trường trong các cuộc xung đột vũ trang

0 nhận xét :