Tin Công giáo thế giới ngày 17.11.2017Tin Công giáo thế giới ngày 17.11.2017 - ĐTC tái kêu gọi bảo vệ trái đất - Stephen Hawking cảnh báo về robot thông minh - Một người Thổ Dân Mỹ sẽ được khởi án phong thánh - Bức hoạ Salvator Mundi- Đấng Cứu Thế- phá kỷ lục với giá $450 triệu

0 nhận xét :