Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Gặp Gỡ và Chia Sẻ Với Quý Thầy Cô Công Giáo 2017Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2017, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Gặp Gỡ và Chia Sẻ Với Quý Thầy Cô .

0 nhận xét :