Đức Thánh Cha dâng Lễ cầu nguyện cho người quá cố, 02.11.2017: Ngày của hy vọng, cũng là ngày của nước mắtĐức Thánh Cha dâng Lễ cầu nguyện cho người quá cố, 02.11.2017: Ngày của hy vọng, cũng là ngày của nước mắt

0 nhận xét :