Lời Hằng Sống Chúa Nhật 03.12.2017: TỈNH THỨC ĐÓN CHÚALời Hằng Sống Chúa Nhật 03.12.2017 Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :