Ngày 13.12: kính thánh nữ Luxia, trinh nữ tử đạoNgày 13.12: kính thánh nữ Luxia, trinh nữ tử đạo

0 nhận xét :