Ngữ pháp Thông dụng: Amplifiers - Từ khuếch đại (VOA)
Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Trong video này, chúng ta sẽ nói tới một nhóm các trạng từ đặc biệt được gọi là amplifier – từ khuếch đại. Amplifiers khuếch đại ý của một câu. Chúng làm ý nghĩa của một tính từ hay câu nói mạnh hơn. Nhưng cụ thể chúng là những từ nào và được dùng như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong tiếng Anh Mỹ, amplifiers có 3 cách dùng phổ biến: 1. Gia tăng mức độ 2. Bày tỏ sự chắc chắn 3. Thể hiện độ chính xác “Really” và “very” là hai từ phổ biến gia tăng mức độ của một câu nói. Ví dụ “This food is good” trở nên mạnh hơn nếu bạn nói “This food is very good.”
Hãy nhớ rằng các từ amplifiers bạn dùng trong khi trò chuyện thường khác với những từ khuếch đại khi bạn viết, như là “indeed, certainly, and approximately.” Bạn có thể dùng những từ này khi nói chuyện nhưng nghe sẽ có vẻ hơi bị trịnh trọng quá.
Đó là một ví dụ rất hay về việc gia tăng mức độ. Còn để thể hiện sự chắc chắn, bạn có thể nói “This food is definitely delicious.” Ở đây, từ “definitely” được dùng để bày tỏ sự chắc chắn. Và để thể hiện độ chính xác khi dùng amplifier, bạn có thể nói “At exactly three o’clock, I had some very good food.”

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes