Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng B_18g - Đền Đức Mẹ HằngCứu Giúp DCCT 09/12/2017"Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi." (Mc 1, 3 Chúa Nhật II Mùa Vọng B_18g 30- Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn dcctvn.org 09/12/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes