Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.12.2017: Đâu là dấu hiệu của người khiêm tốn?Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.12.2017: Đâu là dấu hiệu của người khiêm tốn?

0 nhận xét :