Đức Thánh Cha: Sứ điệp Giáng Sinh và Phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới, 25.12.2017Đức Thánh Cha: Sứ điệp Giáng Sinh và Phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới, 25.12.2017

0 nhận xét :