BÀI GIẢNG: CHA GIOAN NGUYỄN NGỌC NAM PHONG, DCCT - Thánh lễ Khai mạc Tiền Đại phúc tại Giáo xứ Sở HạBÀI GIẢNG: CHA GIOAN NGUYỄN NGỌC NAM PHONG, DCCT Thánh lễ Khai mạc Tiền Đại phúc tại Giáo xứ Sở Hạ ngày 13.01.2018

0 nhận xét :