Bài Giảng: Thánh Lễ Bế Mạc Khóa Thăng tiến hôn nhân gia đình 721 Tại Giáo xứ Thái Hà



Bài Giảng: Thánh Lễ Bế Mạc Khóa Thăng tiến hôn nhân gia đình 721 Tại Giáo xứ Thái Hà Cha Phaolo Nguyễn Luận, tổng liên nguyền Việt Nam ngày 21.01.2018

0 nhận xét :