Chúa Nhật III Thường Niên B_18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 20/01/2018"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Mc 1, 17) Chúa Nhật III Thường Niên B_18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 20/01/2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes