Giảng lễ Chúa Nhật III Thường Niên B 08g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 21/01/2018Giảng lễ Chúa Nhật III Thường Niên B 08g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 21/01/2018

0 nhận xét :