Giáo Hội Năm Châu 15/01/2018: Vùng Amazon đang mong đợi đón Đức Thánh Cha viếng thăm• Nhìn lại các hoạt động năm đầu tiên của Thánh Bộ về Phát triển Con người • Đức Cha Thiệu Chúc Mẫn được trả tự do sau 7 tháng bị bắt • 23 vụ tấn công người Kitô giáo Ấn Độ trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua • Các sắc dân bản địa vùng Amazon đang mong đợi đón Đức Thánh Cha viếng thăm • Đức Thánh Cha nói với các Kitô hữu hãy mừng ngày Thanh tẩy của anh chị em • Trong buổi triều yết Đức Thánh Cha mời gọi: Hãy tìm kiếm Chúa Giêsu như các nhà Đạo sĩ • Lễ Nhậm Chức Của Đức Cha Michel Aupetit Tân Tổng Giám Mục Giáo Phận Paris • Trong cuộc tông du của Đức Thánh Cha Tại Chile và Peru, Đức Thánh Cha sẽ có các cuộc họp riêng với đại diện các sắc tộc

0 nhận xét :