Lễ Chúa chịu Phép Rửa tại Vatican, 07.01.2018: Bạn có nhớ ngày bạn chịu Phép Rửa?Lễ Chúa chịu Phép Rửa tại Vatican, 07.01.2018: Bạn có nhớ ngày bạn chịu Phép Rửa?

0 nhận xét :